Kunskapsguiden

Morgondagens arbetsplats är här

Twitters VD, Jack Dorsey, gav nyligen alla sina anställda tillåtelse att jobba hemifrån – för all framtid. Vad han, liksom många andra ledare, hade upptäckt var att fördelarna med att arbeta hemifrån var lika stora för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Uppgifterna som skulle göras utfördes ofta effektivare från hemarbetsplatsen, dessutom kunde dyra kontorslokaler krympa. Och medarbetare slapp pendla och fick lättare ihop sitt livspussel.

Dorsey noted in the email that employees will be “allowed to work from home permanently, even after the coronavirus pandemic lockdown passes”. However, he did clarify that jobs that require “physical presence” such as maintaining servers and so on will still need employees to come to the office.’’

Twitter CEO Jack Dorsey

Hemmakontor blir hemarbetsplats

Vi har bytt ut begreppet hemmakontor till hemarbetsplats. Anledningen är enkel, det är inget kontor vi ska skapa hemma, det är en aktiv och ergonomisk arbetsplats. Design och funktion är våra verktyg för att det ska passa in och kännas som en naturlig del av hemmet.

Fördelar med att jobba hemma

Som medarbetare uppskattas att arbetsgivare känner tillit och ger frihet att disponera sin egen tid. Genom att arbeta hemma får man tid över till annat och kan minska stressen. Mer närvaron i hemmet kan bidra till ett ökat välmående och större delaktighet i familjelivet. Dessutom kan det bli bra rent ekonomiskt då man slipper kostnader för pendling och restaurangbesök. Minskad pendling gör också miljön till vinnare.

 

Arbetsgivarens ansvar

Att arbetsmiljön är en orsak till ohälsa och sjukdom är ett välkänt faktum. Vad inte lika många känner till är att arbetsmiljölagen inte gör någon skillnad på om arbetet utförs på företaget eller i hemmet. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att hemarbetsplatsen fungerar på ett hållbart och flexibelt sätt, inte minst ergonomiskt. Det kan till exempel handla om höj- och sänkbara bord, produkter för ett aktivt stående eller sittande, rätt belysning och smarta laptop-stativ.

Flexibelt och lönsamt

Som företagare går det att välja att se hemarbetsplatsen som en kostnad eller som en investering i medarbetare, kompetensförsörjning och ”employer branding”. Genom att se hemarbetsplatsen som en del av kontoret kan man som företag enkelt växa utan binda upp sig i höga fasta kostnader och långa kontrakt. Rent tekniskt är det lika enkelt att erbjuda en hemarbetsplats som en tjänstebil.

Kontorshyra/anställd Hemarbetsplats/anställd
Stockholm 3 000 kr/m²/år x 20* = 60 000 kr/år 6–10 000 kr, engångskostnad**
Göteborg 2 000 kr/m²/år x 20* = 40 000 kr/år 6–10 000 kr, engångskostnad**
Borås 1 000 kr/m²/år x 20* = 20 000 kr/år 6–10 000 kr, engångskostnad**
* Öppna kontor bör vara cirka 15–25 m² per arbetsplats, inkl. kommunikationsytor, mötesrum, förråd och personalutrymmen.
** Möblerna kan återanvändas av nya medarbetare.

Denna text är citiread från https://www.hemarbetsplatsen.se/hemarbetsplatsen/

Läs mer information: 

Arbetsmiljöverket

Arbetsgivarverket

Hemarbetsplatsen ökar företagets attraktivitet

För företaget finns många fördelar med att medarbetarna arbetar hemma, här är några av dem:

 • En bra arbetsmiljö hemma ger en flexibel, hållbar och modern lösning
 • Stärker företagets image och upplevs attraktivare – ”employer branding”
 • Mindre kontorsyta ger lägre kostnader och mer flexibilitet
 • Ökad effektivitet och bättre leverans

FLEXIBELT OCH LÖNSAMT. Med hemarbetsplatsen som en del av kontoret kan man som företag enkelt växa utan binda upp sig i höga fasta kostnader och långa kontrakt. Med en kontorshyra på 3 000 kr/m²/år (Stockholm) x 20 m²/anställd ger det en kostnad på 60 000 kr/år jämfört med en hemarbetsplats/anställd som kostar 6–10 000 kr i engångskostnad. Möblerna kan dessutom återanvändas.

Tips!

Säkerställ dessa delar vid hemarbete.

 • Den digitala miljön
 • Den fysiska arbetsplatsen
 • Fördelar med att stå upp och jobba
 • Ledarskapet på distans
 • Interaktion/kultur
 • Ansvar som gäller vid hemarbete
  – Arbetsmiljöverket
  – Arbetsgivarverket
 • Försäkringar
 • Smarta lösningar för distansarbete

Denna text är citiread från: https://www.hemarbetsplatsen.se/arbetsgivare/

Många fördelar med ett hemmakontor

Att arbeta hemma har blivit det nya normala. Det finns många fördelar med att jobba på distans, här är några:

 • En flexibel och hållbar livssituation
 • Minskad pendling, sparar tid och miljö
 • Frihet under ansvar
 • Bättre fokus och koncentration

DESIGNAT FÖR HEMMET. Många arbetsmöbler är utformade för kontorets förutsättningar. Vår inredning är redan från början framtagen med fokus på distansarbete och hemmiljö. Hållbar design för den hållbara människan, med din hälsa i centrum. Inredning som du ska kunna vara stolt över.

Tips!

För bästa fokus och koncentration:

 • Skapa en dedikerad arbetsplats
 • Säkerställ en bra ergonomi
 • Variera mellan att stå och sitta
 • Ha rätt ljus
 • Ta korta rörelse- och återhämtningspauser

Denna text är citiread från: https://www.hemarbetsplatsen.se/arbetstagare/

Totalsumma:
  Till kassan
  (0)